Over welk bedrag wordt de bpm berekend?

De Belastingdienst berekent de bpm:

 • voor een personenauto over de CO2-uitstoot én netto-catalogusprijs
 • voor een bestelauto of een motor alleen over de netto-catalogusprijs

Netto-catalogusprijs

De netto-catalogusprijs is de catalogusprijs min de omzetbelasting. De catalogusprijs is de verkoopprijs die de fabrikant of importeur van de personenauto, bestelauto of motor in Nederland adviseert.

Bij een nieuwe personenauto, bestelauto of motor geldt de catalogusprijs van de datum waarop het voertuig een kenteken krijgt.

Bij een gebruikte personenauto, bestelauto of motor geldt de catalogusprijs van de datum waarop het voertuig voor het eerst in gebruik is genomen.

Let op!

In de auto- en motorbranche en op prijslijsten wordt vaak de term ‘consumentenprijs’ gebruikt. Dat is de catalogusprijs plus de bpm. De consumentenprijs is dus niet hetzelfde als de catalogusprijs.

 

Extra opties, accessoires en bijzondere uitvoeringen

Onderdeel van de netto-catalogusprijs zijn ook:

 • extra opties die door of namens de importeur of fabrikant zijn aangebracht
 • accessoires die door of namens de importeur of fabrikant zijn aangebracht
 • meerkosten voor bijzondere uitvoeringen

Hierover moet u dus ook bpm betalen. Doet u aangifte of opgaaf? Dan controleert de Belastingdienst de personenauto, bestelauto of motor op opties en accessoires.

 

 

Netto-catalogusprijs bij bestelauto’s van het type chassiscabine met specifieke voorzieningen

Ook voor de bestelauto is de netto-catalogusprijs het uitgangspunt voor de berekening van de bpm. Hebt u een bestelauto van het type chassiscabine en laat u deze naar uw wens aanpassen? Dan hoeft u over de kosten van aanpassingen voor bedrijfsmatig gebruik geen bpm te betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor:

 • een laadbak met specifieke afmetingen
 • een takelinstallatie
 • rekken voor glasvervoer
 • een platvorm voor vervoer van schadeauto’s

U berekent de bpm voor dit soort voertuigen over de netto-catalogusprijs van de bestelauto in de uitvoering chassiscabine.

U moet wel bpm betalen over de kosten van andere voorzieningen dan aanpassingen voor bedrijfsmatig gebruik. De Belastingdienst kan u vertellen over welke aanpassingen en voorzieningen u bpm moet betalen.

Let op!

Bent u ondernemer en voldoet u aan de voorwaarden van de ondernemersregeling? Dan hoeft u voor een bestelauto geen bpm te betalen.

U vindt informatie over de verschillende prijzen (catalogusprijs, netto-catalogusprijs en consumentenprijs) én over de prijzen van extra opties, accessoires en bijzondere uitvoeringen onder meer bij de importeur, de dealer, de Bovag, de RAI of automobielclubs.

Berekening van de bpm

Met de CO2-uitstoot (voor personenauto’s) en de netto-catalogusprijs (voor personenauto’s, motoren en bestelauto’s) kunt u berekenen hoeveel bpm u moet betalen. Dit noemen we het bruto bpm-bedrag. De Belastingdienst controleert of de aangegeven CO2-uitstoot en netto-catalogusprijs  (dit is exclusief btw) juist zijn. De netto-catalogusprijs is de nieuwprijs op moment dat het motorrijtuig voor het eerst een kenteken kreeg.

Het netto bpm-bedrag is het bruto bpm-bedrag min de korting op basis van de afschrijving van het motorrijtuig.

Koopt u een nieuwe personenauto, bestelauto of motor en laat u deze registreren? Dan moet u het bruto bpm-bedrag betalen.

Laat u een gebruikte personenauto, bestelauto of motor die u in het buitenland kocht registreren in Nederland? Dan kunt u de waarde op 3 manieren vaststellen:

 • afschrijving op basis van een in de branche gebruikelijke koerslijst voor de inkoop door handelaren van particulieren
 • afschrijving op basis van een taxatierapport
 • afschrijving op basis van afschrijvingstabel

Historisch bruto bpm-bedrag

Voor gebruikte personenauto’s, bestelauto’s en motoren mag de bpm niet hoger zijn dan de bpm voor vergelijkbare motorrijtuigen die al in Nederland zijn geregistreerd. Daarom mag u het bruto bpm-bedrag gebruiken volgens de wetgeving die gold op het tijdstip dat het motorrijtuig voor het eerst in gebruik is genomen. Dit noemen we het historisch bruto bpm-bedrag. Het gaat dan om bepalingen over de catalogusprijs die op dat moment gelden (inclusief de regels voor de voorzieningen die al dan niet tot de catalogusprijs gerekend moeten worden) en het toe te passen tarief (waaronder bijvoorbeeld de CO2-toeslag, de fijnstofkorting, de labelregeling, en dergelijke).

Bent u van mening dat het historisch bruto bpm-bedrag lager is dan het huidige bruto bpm-bedrag? Dan mag u dit historisch bruto bpm-bedrag gebruiken als basis voor de bpm-berekening. U moet dan in uw bpm-aangifte een beroep doen op toepassing van het historisch bruto bpm-bedrag.

Alles over BPM , , , ,

U kunt geen commentaar geven

Impressum

AutoImport.nl
Postbus 240
9670 AE Winschoten

Fax: 0031597-433740

W: autoimport.nl
E: info@autoimport.nl

Over AutoImport.nl

AutoImport.nl is een onafhankelijke website met als doelstelling de consument op een zo goed mogelijke manier te informeren met betrekking tot BPM, Belastingen en algemene zaken die komen kijken het het importeren van een auto vanuit het Buitenland

Officieel partner van